Kamu etiğinde Büyükşehir farkı

.

Kamu etiğinde Büyükşehir farkı
Yazar : Tarih : Okunma : 82 views Yorum Yap

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı programla Ankara’da yapıldı.

Proje kapsamında düzenlenen Yerelde Etik Farkındalık Paneli’nde konuşmacı olarak yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etik ilkelerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmetinde rehberlik eden en önemli araçlardan biri olduğunu kaydederek, belediye olarak Bursa’da bir etik komisyonu kurduklarını ve gerçekleştirdikleri çalışmalarla kamuya güven olgusunu güçlendirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürütülen ve kamuda etik anlayışın yaygınlaştırılmasını hedefleyen Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi’nin açılışı, Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Projenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle İçişleri Bakanı Soylu’nun yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Kamu görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan da katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokol konuşmalarının ardından organize edilen Yerelde Etik Farkındalık Panelinde söz alarak, kamuda etik konusunda düşüncelerini ve bu konuda yaptıkları çalışmaları dile getirdi.

Kamuya güven için etik farkındalık şart

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, etik ilkelerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet sunumunda rehberlik yapan en önemli araçlardan biri olduğunu ifade etti. Bu çerçevede hukukun üstünlüğü, dürüstlük, adalet, güven, eşitlik, şeffaflık ve liyakat gibi evrensel ilkelerin referans kabul edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, bu ilkelere uyulmasının sağlanmasıyla halkta kendisine hizmet sunan kurumlara yönelik güven geliştirici bir ortam oluştuğunu vurguladı.

“Büyükşehir’de etik komisyonu kurduk”

Başkan Alinur Aktaş, sunumunda Bursa’da Büyükşehir Belediyesi olarak etik farkındalık konusunda yaptıkları çalışmalara da değindi. Belediye bünyesinde bir etik komisyonu kurduklarını ve kamu etiğinin yaygınlaştırılmasına yönelik yoğun bir mesai içerisine girdiklerini belirten Başkan Aktaş, ilgili kurumlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştığı problemlerle ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak, etik uygulamaları değerlendirmek için çalıştıklarını anlattı. Büyükşehir’deki etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar ile ilgili Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, mutat olarak etik günü ve haftası kapsamında kamu personeline yönelik ‘Kamuda Etik Kültürü’ konulu eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade etti.

Bursa’dan geniş kapsamlı etik sözleşmesi

Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülen etik farkındalık çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Bizim taahhüt ettiğimiz bir etik sözleşmemiz var. Kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla halkın günlük hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmak. İlgili personelin görevini insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmesi. Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden ‘tarafsızlık içerisinde’ hizmet gereklerine uygun davranmak. İlgili personelin, görevini görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmesi. Kamu malları ve kaynaklarını kamusal hedefler ve hizmet gerekleri dışında kullanmamak, bu mal ve kaynakları israf etmemek, kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmak. Hizmetten yararlananlara, personele ve diğer muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmek. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt etmek. Tüm bunlar verdiğimiz sözler arasında yer alıyor” diye konuştu..